Prezes klubu TKM "Hercules":

Marek Wierzchowski

ul.Bolta 2c 87-100 Toruń

email: modelarze@o2.pl

tel: 602 394 684

Opiekun strony:

Grzegorz Liziński

email: g.lizinski@yahoo.com

Autor strony:

Tomasz Lektorowski

email: lektors1993@wp.pl

tel: 884 704 905